Kajak

Duzina vesla

Posted by kkmoraca on April 18, 2011 at 5:59 AM

(škola kajaka 2)


Kod starijih kajakaša dugo vremena je vladalo mišljenje, da je dužina vesla dobra ako takmičar može stojeći da vrhovima prstiju obuhvati vrh vesla. To je rezultiralo time da je veslo bilo prekratko za visoke, a predugo za niže kajakaše. 

 


Osnovno pravilo bilo bi da veslo treba da bude dovoljno dugo da njime možete da dohvatite vodu do idealne dubine vesla, u trenutku kada je veslo u odnosu na vodu u uspravnom položaju (gledano sa boka).

  


Idealna dubina / 

dobra dužina veslaDuboko potopljeno /
dugačko veslo

Plitko potopljeno /
kratko veslo
Dužina vesla zavisi od mnogih faktora

 

1. Visina

viši kajakaši trebaju duže veslo od nižih

2. Sjedna visina

kajakašima sa većom sjednom visinom trebaju duža vesla

3. Širina čamca

širi čamac - duže veslo

4. Dužina lopate

duža lopata - duže veslo

5. Stil veslanja

vertikalnije veslanje -kraće veslo
horizontalnije veslanje - duže veslo

6. Lični afiniteti

kajakaši koji preferiraju dug, spor zaveslaj trebaju duže veslo
kajakaši koji imaju brz, kratak zaveslaj trebaju kraće veslo


Dubina zaveslaja, prirodno, nije ista na početku i na kraju zaveslaja. Duže veslo obezbjeđuje ranije postizanje dovoljne dubine zaveslaja, a kraće, brže vađenje vesla.


Još jedan zaključak, do koga se došlo empirijski, je da su štetne posljedice usled korišćenja neadekvatne dužine vesla manje ako se koristi kraće veslo od potrebnog.


www.kajakss.org.rs

 


 

Categories: Skola kajaka