Kajak

Ugao vesla

Posted by kkmoraca on April 18, 2011 at 5:43 AM

(škola kajaka 1) 


Koji ugao vesla je najbolji za kajakaše?  Sljedeće izlaganje treba da vam pruži neke informacije kako biste odlučili šta je najbolje za vas.

 Ne postoji jedan univerzalni ugao dobar za sve.

Postavljanjem lopatica vesla pod uglom treba inicijalno da obezbijedi manji otpor vetra pri kretanju vesla napred u vazdušnoj fazi. Ovo ima naročitog značaja kada vjetar duva u prsa. Čim su se prva vesla sa uglom pojavila na takmičenjima, počelo je i postizanje boljih rezultata, naročito pri vjetru u prsa. Ubrzo su svi kajakaši koristili vesla sa uglom.

Prva vesla su imala lopatice pod uglom od 90 stepeni, što je teoretski obezbjeđivalo idealne uslove smanjenja otpora vazduha. Međutim, vesla sa tako velikim uglom su zahtijevala veliko zakretanje pesnice u korijenu, kako bi suprotna lopatica ušla u vodu pod pravim uglom. Mnogi kajakaši nisu mogli da ostvare potrebno uvrtanje, pa su smanjili ugao vesla. Danas niko ne koristi vesla sa pravim uglom. Većina kajakaša koristi vesla sa uglom od 80 stepeni čak i manje.

Veslo može biti sa desnim uglom tzv. "desno" veslo ili sa lijevim uglom - "lijevo" veslo. Desno veslo se čvrsto drži desnom šakom, dok slobodno rotira u lijevoj šaci. Kod lijevog vesla situacija je obrnuta. Nema prednosti u korišćenju jednog u odnosu na drugo veslo. Nekada je vladalo mišljenje da, generalno, ljevoruki kajakaši treba da koriste desno veslo, a dešnjaci lijevo. Ne postoji racionalna osnova za ovakvo mišljenje. Treba da koristite veslo koje vam najviše odgovara. Za mnoge nema razlike i mogu se navići i na lijevo i na desno veslo.

Veslo sa uglom ili ne je pitanje koje ima jake pobornike i za jednu i za drugu opciju. Veslo bez ugla obezbjeđuje manje uvrtanje zglobova samim tim i manje naprezanje. Pored toga, pri vjetrovitom vremenu nema padanja i letenja vesla. Za početnike je lakše da se naviknu na veslo bez ugla. Smatra se da je veslo bez ugla dobar izbor za nekoga ko vesla periodično i na kraćim relacijama.

Vrhunski veslači koristeći vesla sa uglom, godišnje preveslaju nekoliko hiljada kilometara, a rijetko neko pati zbog povrede zglobova.

Kod vesala sa uglom manjim od 90 stepeni, u uslovima vetra u prsa, lopata na kontrolisanoj strani teži da padne dolje, a lopata na suprotnoj strani teži da poleti. Ovo je najizraženije kod vesla sa uglom od 45 stepeni.

U uslovima bočnog vjetra, lopatica na strani odakle vjetar duva teži da odleti niz vjetar. Ovo je najizraženije kod vesla sa većim uglovima i kod veslača sa vertikalnijim stilom veslanja. Korisno je spustiti gornju ruku i gurati niže veslo u uslovima bočnog vjetra. Ova tehnika koristi i kod vjetra u prsa.

 

Konačna odluka o veličini ugla vesla.

Vesla sa većim uglom proizvode manji otpor vjetra, a sa manjim uglom, iziskuju manje uvrtanje zgloba.


VIDI TABELU

Ugao u stepenima

Smanjenje otpora

Tendencija propadanja

Bočni efekat

90 
75 
60 
45 
Bez ugla

100 %
74 %
50 %
29 %
0 %

nema
minimalna 
umjerena
maksimalna
nema

umjeren
umjeren
umjeren
umjeren
nema

Iz priložene tabele može se vidjeti da je korist od vesla sa uglom veća što je ugao veći. Ispod 60 stepeni, gubi se 50% korisnog dejstva. Optimalni ugao za većinu veslača je između 70 i 80 stepeni (većina kajakaša koristi vesla sa uglom od 75 stepeni).

Ako koristite veslo sa patentom (omogućena promjena ugla i dužine vesla), dobro je probati više raznih uglova, dok ne pronađete onaj koji vam najviše odgovara.

Da rezimiramo, vesla sa uglom stvaraju manji otpor u uslovima vjetra u prsa. U ostalim uslovima nema razlike u otporima.


www.kajakss.org.rs

Categories: Skola kajaka